RTC Noord partner

BA RTC Noord en Donar hebben een zeer intensieve samenwerking met elkaar opgebouwd. Donar investeert nadrukkelijk in onze jonge talenten, tenslotte heeft de jeugd de toekomst. Deze visie uit zich onder andere als volgt: Donar laat vroegtijdig onze talentvolle jongens meetrainen met de Donar-spelers. Voorbeelden van deze zijn onder andere: Rienk Mast, Sheyi Adentunji en Jef de Vries. Deskundige trainers/coaches worden onderling met elkaar uitgewisseld. Hiermee ontstaat een belangrijke vorm van kruisbestuiving van kennis waarmee we met elkaar kunnen bouwen aan de toekomst van onze talenten. Donar en BA RTC Noord geven gezamenlijk clinics aan de noordelijke verenigingen en scholen om zowel basketbal als topsport nog beter op kaart te zetten. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een convenant. Website

RTC Noord partner

Topsport Noord zet zich in voor goede begeleiding en ontwikkeling van talenten en topsporters van verschillende RTC's in Noord-Nederland, zo ook BA RTC Noord. Deze begeleiding en ondersteuning zijn van belang in de carrière van talenten en topsporters. Alle randvoorwaarden moeten namelijk optimaal zijn voor een sporter om volledig met een sportcarrière bezig te kunnen zijn. Bovenstaande probeert Topsport Noord te realiseren in nauwe samenwerking met alle faciliteitenpartners op onderwijs-, medisch- en training technisch gebied. Website

RTC Noord partner

Sport, maar ook topsport, vraagt om discipline. Maar ook zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en het vermogen om de beste te willen zijn maken het succes. Het TopsportZorgCentrun wordt zo ingericht om dit optimaal te ondersteunen. Een multifunctioneel gebouw dat topsport, topzorg, topkennis en top-ondernemen verbindt en een brug slaat naar de breedtesport en naar vitaliteit in Noord-Nederland. De combinatie van al deze functionaliteiten op één locatie en onder één dak is uniek in Nederland en hét visitekaartje om aantrekkingskracht op topsporters, kenniswerkers / studenten (Groningen als City of Talent) en bedrijven te verwerven. Website

RTC Noord partner

Medisch Centrum Zuid draagt bij aan een optimale sportbeoefening van alle BA RTC sporters. Sportfysiotherapie en sportmassage zijn onmisbaar voor onze jeugdige topsporters en talenten. Medisch Centrum Zuid (MCZ) ondersteunt BA RTC Noord bij zowel preventieve begeleiding als ook blessurebehandelingen. MCZ heeft vele jaren ervaring in de top- en breedtesport, blessureconsulten, preventieve sportmedische onderzoeken, inspanningstesten en team- en evenementbegeleiding. Op het H.N. Werkman College heeft MCZ haar eigen diagnostiekruimte. De fysiotherapeuten/bewegingswetenschappers hebben op deze locatie inloopspreekuur van 8.00 - 9.00 uur. Bij langdurige begeleiding wordt gebruik gemaakt van de vier MCZ-locaties in Groningen. Medisch Centrum Zuid werkt samen met het Martini Ziekenhuis, het UMCG en Sport Medisch Adviescentrum. Website

RTC Noord partner

Om sporters nog beter op maat te kunnen bedienen heeft het H.N. Werkman College ervoor gekozen een zelfstandige opleiding voor voortgezet onderwijs aan geselecteerde (top)sporters aan te bieden. Op de Topsport Talentschool Groningen kan sport op een hoog niveau worden gecombineerd met een gedegen schoolopleiding. Op deze school beginnen de lessen later dan op een reguliere school, want ’s morgens en 's middags wordt er getraind. Omdat leerlingen niet altijd bij elke les aanwezig kunnen zijn, vanwege trainingsstages en wedstrijden, werkt deze school met flexibele lesprogramma's en toetsing. BA RTC Noord en het H.N. Werkman College werken al geruime tijd nauw met elkaar samen. Bij het Werkmancollege is topsportcoördinator, Rob Nieboer, de contactpersoon voor BA RTC Noord. Website

RTC Noord partner

Als inwoner van Groningen kunt u meedenken over het beleid van de gemeente. Dat kan door aan te geven wat u vindt van een plan of een besluit. Maar ook door de gemeente te benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp. Sportcentrum Kardinge is het grootste multifunctionele sportcentrum van Noord-Nederland. Meer dan een half miljoen tevreden bezoekers komen elk jaar naar het sportcentrum. In Sportcentrum Kardinge worden vele sporten beoefend, waaronder basketbal van het RTC Noord. Website

Ontwerp & realisatie: Blixxum! Design     Disclaimer