RTC Noord

BASKETBALL ACADEMY

De Basketball Academy van het Regionaal Trainings Centrum Noord (RTC) biedt een volwaardig opleidingsprogramma voor jonge basketballtalenten van 12 t/m 18 jaar. In combinatie met de faciliteiten van de Topsport Talentschool in Groningen kunnen jonge basketballers hun middelbare schoolopleiding combineren met het ontwikkelen van hun basketbal-skills. Zij trainen wekelijks op vijf ochtenden onder leiding van een ervaren en gedreven coaching staf. Daarnaast trainen ze bij de vereniging van eigen keuze, waarvoor ze ook competitiewedstrijden spelen. Vanaf ca. 16 jaar maken fysieke (kracht)trainingen onderdeel uit van het programma onder supervisie van een vooraanstaande krachttrainings-specialist.  Wanneer een andere school dan de Topsport Talentschool wordt bezocht bestaat bij uitzondering de mogelijkheid deel te nemen aan een deelprogramma  Elk seizoen werken ca. 50 jongens en meiden aan hun technische en tactische basketbalvaardigheden en beleven zij hoe een sporter toewerkt naar de top.   

SAMENWERKING MET DONAR
De Basketball Academy is erkend door de Nederlandse Basketball Bond als een van de regionale opleidingscentra. Met deze centra wordt beoogd een goede aansluiting tussen het opleiden van talenten en het topbasketball te bewerkstelligen en te continueren Door een samenwerkings-verband met Donar is er voor de noordelijke regio een geïntegreerde jeugdopleiding, waarbij deelnemers aan de Academy, afhankelijk van hun ontwikkeling, gemakkelijk door kunnen stromen naar de U18- en U22-teams van Donar. Daar spelen zij op topniveau in hun leeftijdscategorie (of soms zelfs al in een categorie hoger). Ook andere jeugdteams van noordelijke verenigingen profiteren van de ontwikkeling die hun spelers doormaken door de trainingen bij de Academy. 

COMBINATIE SCHOOL & SPORT
Met deelname aan de BB/RTC krijgen talentvolle basketballers de kans om te werken aan hun droom: een steeds betere basketballer worden door het beste uit zichzelf te halen, zodat ze uiteindelijk op een zo hoog mogelijk niveau kunnen spelen. Voor enkelen betekent dat een carrière als professioneel basketballer, wellicht in het buitenland en mogelijk als speler in het nationaal team.

Bovenal leidt de combinatie school - sport tot een bijzondere ervaring, waarbij veel vaardigheden worden opgedaan die later in het leven goed van pas komen. Wij vinden dat een opleiding tot topsporter meer is dan alleen veel trainen: naast het ontwikkelen van de basketbalvaardigheden is er ook aandacht voor de verdere ontwikkeling van de jeugdige sporter. In het programma wordt aandacht gegeven aan voor (top)sporters belangrijke aspecten als voeding, fysieke gesteldheid, blessurepreventie, mentale weerbaarheid en prestatiegedrag.

Binnen de schoolopleiding wordt rekening gehouden met de "droom" van de sporttalenten, maar ook gewerkt aan hun leervermogen. Als een deelnemer aan ons programma op 18-of 19-jarige leeftijd uitstroomt heeft hij of zij zich niet alleen als basketball(st)er optimaal ontwikkeld, maar ook  als mens.    

HISTORIE RTC/BASKETBALL ACADEMY
In 2011 is, in het verlengde van eerdere initiatieven Basketball RTC Noord opgezet om de aansluiting tussen talenten en het topbasketball te verbeteren. Met de start van een Regionaal Trainings Centrum (RTC), wat aansloot bij de landelijke ontwikkelingen bij sportbonden en NOC*NSF. Jonge basketballtalenten kregen een optimale mogelijkheid om hun talenten verder te ontwikkelen en de kans om uit te groeien tot een topspeler of -speelster. In september 2012 kreeg Basketball RTC Noord de status van Basketball Academy van de NBB. Door het vijftal Martin de Vries, Jack Keijzer, Rob Nieboer, Bart Prak en Hein Gerd Triemstra is gebouwd aan een opleidingsmodel dat de beste garanties biedt voor het optimaal ontwikkelen van talenten. Zij beschouwden de elementen gezin/familie, school en sport als belangrijke pijlers voor de ontwikkeling van een talent en de afstemming tussen deze pijlers een essentiële voorwaarde voor het bereiken van de top.

Al vanaf de oprichting biedt de Topsport Talentschool, onderdeel van het Werkmancollege, een voor sporters ideaal schoolprogramma: de sport gaat voor, de school past zich waar nodig aan en biedt faciliteiten als zgn. "LOOT-school". Vanzelfsprekend ook met een oog voor wat nodig is om het schooldiploma te halen.

 In de loop van de tijd is er een intensieve samenwerking met Donar ontstaan en heeft de BA/RTC, mede ook door ondersteuning van de gemeente Groningen en Topsport Noord, een sterke professionaliseringsslag gemaakt. Dat heeft ertoe geleid dat in 2017 oud-Donar speler Pete Miller kon worden aangetrokken als Headcoach. Als ervaren opleider van jong basketbal-talent heeft hij in de periode 2017-2022 de leiding gehad over de BA/RTC en het U22-team van Donar. Mede door zijn gedreven inbreng hebben meerdere talenten zich ontwikkeld naar het nationale topniveau en is het spelniveau van de Groningse jeugdteams sterk gegroeid. Ook heeft Pete Miller een belangrijke bijdrage geleverd aan de vorming van jonge talentvolle trainers, die deel uitmaken van de trainersgroep van de Academy.

BASKETBALLSCHOOL 6-13 JAAR
Met de Basketbalschool (op zondag) biedt het RTC Basketball Noord meisjes en jongens die enthousiast zijn voor basketball de gelegenheid hun basketbal-vaardigheden te ontwikkelen of verder te verbeteren.

Zowel "beginners" en meiden en jongens die niet bij een vereniging spelen, maar ook basketballers die al lid zijn van een vereniging en graag extra trainingen willen volgen zijn welkom op de trainingen van de Basketbalschool. Deze trainingen zijn op zondagochtenden van 9.30 - 11.30 uur in Sporthal Vinkhuizen/Groningen onder leiding van ervaren trainers. Voor jonge talentvolle basketballers is de Basketbalschool een goede opstap naar de Basketball Academy.

Nieuwe deelnemers kunnen eerst drie keer op proef meetrainen alvorens een opgave definitief wordt. Aanmeldingen om te komen trainen kunnen worden gedaan via het mailadres: basketballschool@basketballrtcnoord.nl