Aanmelden

Basketballschool

Graag zorgvuldig invullen.

Persoonlijke gegevens

Schoolgegevens

Basketbal gegevens

Contributie & trainingspakket Basketballschool

Onderstaande aanvinken ter bevestiging aub!

Contributie € 175,- voor de basketballschool (inclusief 1 trainingstenue) per seizoen (op de zondagochtend) tot 14 jaar voor alle basketbaltalenten uit regio Noord. Dit bedrag wordt in 1 x geïncasseerd.

Machtiging

Ondergetekende verleent hiermee tot wederopzegging machtiging aan:
Basketball Academy RTC Noord, om de contributie af te schrijven van onderstaand rekeningnummer: