RTC Noord

Talentontwikkeling - Voeding & Medisch

Voeding
Naast een juiste trainingsopbouw en voldoende rust is een juiste sportvoeding ook een belangrijk aspect om optimaal te kunnen presteren. Daarom verdient het onderdeel voeding zeker aandacht bij BA RTC Noord.

BA RTC Noord werkt samen met een sportdiƫtist. Bij de start van elk basketbalseizoen geeft de sportdiƫtist een presentatie aan de ouders/verzorgers over voeding en energieverbruik bij intensieve inspanning en herstel.

Daarnaast vullen de jonge topsporters meerdere keren per jaar een voedingsapp in: de Eetmeterapp van het Voedingscentrum. Hiermee kunnen de sporters en hun begeleiders/ouders zien of ze bewust en voldoende eten en drinken. De topsporters van 16 jaar en ouder krijgen meerdere kooklessen van BA RTC Noord aangeboden. In deze lessen maken de jonge sporters gezonde maaltijden klaar die passen bij het intensief sporten en het zelfstandig (gaan) wonen.

Medische begeleiding
Medisch Centrum Zuid draagt bij aan een optimale sportbeoefening van alle BA RTC sporters. Sportfysiotherapie en sportmassage zijn onmisbaar voor onze jeugdige topsporters en talenten. Medisch Centrum Zuid (MCZ) ondersteunt BA RTC Noord bij zowel preventieve begeleiding als ook blessurebehandelingen. MCZ heeft vele jaren ervaring in de top- en breedtesport, blessureconsulten, preventieve sportmedische onderzoeken, inspanningstesten en team- en evenementbegeleiding.

Op het H.N. Werkman College heeft MCZ haar eigen diagnostiekruimte. De fysiotherapeuten/bewegingswetenschappers hebben op deze locatie inloopspreekuur van 8.00 - 9.00 uur. Bij langdurige begeleiding wordt gebruik gemaakt van de vier MCZ-locaties in Groningen. Medisch Centrum Zuid werkt nauw samen met het Martini Ziekenhuis, het UMCG en Sport Medisch Adviescentrum.