Gedragscode Basketballschool - BA RTC NOORD


Hieronder staan de belangrijkste leef- en (spel)regels die wij met elkaar naleven bij de basketbalschool, de BA RTC Noord, de verenigingen en de school voor een veilig sport- en leerklimaat:

 • Rekening houden met elkaar
 • Respectvol omgaan met jezelf, anderen en je omgeving
 • Iedereen zorgt voor een prettig leerklimaat
 • Je zorgt ervoor dat iedereen zich veilig en prettig voelt
 • Behandel een ander zoals jezelf ook behandeld wilt worden
 • Betrek elkaar erbij
 • Accepteer een ander zoals hij/zij is (niet pesten, niet discrimineren)
 • Geef elkaar de ruimte, zowel letterlijk als figuurlijk
 • Reageer rustig, eerst even nadenken
 • Los ruzies en conflicten op door met elkaar te praten
 • Luister naar elkaar en laat elkaar uitpraten
 • Kom je afspraken na
 • Sociale media positief gebruiken, ook buiten de sport, op school en thuis
 • STOP = STOP

 Hoe gaan we met de locaties, school, kleedkamers en spullen om:

 • Blijf van elkaars spullen af, mits je toestemming hebt of erom wordt gevraagd
 • Ga netjes en zorgvuldig om met de gebouwen, kleedkamers en elkaars spullen
  We laten de kleedkamers en zalen netjes en schoon achter
 • Eet en drink op de plekken waar het mag
 • Voorkom gevaarlijke situaties (banken uit de zaal) en na afloop met elkaar terugzetten
 • Gebruik geen spullen waar we geen toegang tot hebben, denk aan trampolines en schoolspullen
 • Ruim je eigen rommel op

Veilig Sport- en Leerklimaat.
We willen een Basketball Academy zijn en blijven voor onze talenten. Hiervoor is het noodzakelijk dat je rekening houdt met elkaar. Er is ruimte voor de ontwikkeling van de individuele sporter. We gaan veilig en respectvol met elkaar om. Sport is leuk en levert prachtige momenten op. Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief en ongewenst gedrag.

Wij vinden dat iedereen moet kunnen genieten van sport. Daarom willen wij dat iedereen zich veilig en prettig voelt bij de BA RTC Noord, de basketballschool en op de Topsport Talenschool. Wij houden ons aan de gedragscode en leefregels!

Alle partijen spelen een rol bij een veilig sportklimaat: spelers, speelsters, trainers, coaches, bestuur, begeleiders, ouders/verzorgers, officials en scheidsrechters. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid. We zullen elkaar ook moeten aanspreken op veiligheid en respectvol gedrag.

Motto NBB en NOC/NSF, KNVB en andere sportbonden:

“Sport Plezier Kun Je Maken”


  …Download Gedragscode

Ontwerp & realisatie: Blixxum! Design     Disclaimer