RTC Noord

Organisatie & Bestuur

Organisatie & Bestuur NBB Basketball Academies - werken aan talent. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van basketbaltalent in Nederland. Op meerdere plaatsen in Nederland zijn óf worden initiatieven genomen om het niveau van de Nederlandse basketbal omhoog te brengen door de talentenontwikkeling te verbeteren en te optimaliseren. De Basketball Academies in Limburg, Zwolle, Utrecht, Groningen en Twente hebben de officiële NBB-status.Bestuur


Voorzitter

Hans Kastermans
Bellen


Secretaris

Paula Breedland
E-mail sturen


Penningmeester

Eric Schultz
E-mail


Technische Zaken

Vacature
E-mail sturen


KvK. 53109864